• Hesabım

İnsani Yardım

Hayırların Fethi Derneği 2019 yılında faaliyetlerine başlayan ve resmi hale gelen insani yardım derneğidir. Dernek çeşitli nedenlerle maddi veya manevi zorluklar içerisinde bulunan insanlara yardım ulaştırılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmaları da kampanya ve bağışlar yoluyla yardıma ihtiyacı olan ülkeler ve ülkelerin vatandaşlarına ulaştırır.

İnsani yardım, yaşadıkları doğal afetler, savaşlar, zulümler ve yoksulluklar nedeniyle yardıma ihtiyacı olan insanlara yapılan yardıma verilen isimdir. Bu yardımlar genellikle acil durumlara karşılık kısa süreli olarak gerçekleşen yardımlardır ve devletler tarafından yardım gelene kadar halka destek verilmesini sağlarlar.

İnsani yardımın gerekli olduğu doğal afetler deprem, sel veya yangın felaketleridir. İnsani yardım sayesinde savaş, doğal afet ve açlık gibi zorluklar karşısında yaşamaya çalışan insanlara giyim, gıda, sağlık, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçları için yardımlar yapılır.

İnsani yardımdan yararlanabilecek kişiler belirlidir. Bu kişiler dışında bulunan kişilere yapılan yardımların insani yardım olarak adlandırılması mümkün değildir. İnsani yardımlardan savaş mağdurları, kıtlık mağdurları, mülteciler, afetzedeler, yaralılar, açlar, evsizler ve hastalar yararlanabilir.