• Hesabım

Eğitim

Hayırseverlerimizin hem yurt içinde hem yurt dışında hafızlık ve İslâmi ilimler okuyan talebelerimizin eğitim masraflarını üstlenerek; iyi bir birey, bir alim veya bir hafız yetiştirmesine vesile olmak için eğitim programını geliştirdik. Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu olarak, her üstlenilen talebe böylelikle ücretsiz eğitime kavuşuyor. Medreseden yetişmiş bir birey olarak mezun oluyor.